Mikołajkowy Miniturniej Judo /Łódź, dn. 05.12.2012r./ Print

Klub Sportowy Akademia Judo Łódź od początku swojego funkcjonowania nawiązał ścisłą współpracę z Fundacją Oświatową "Nasza Szkoła" - owocem wspólnych działań jest utworzenie w szkole przy ul. Zbaraskiej 19 koła SKS - Judo, któremu właśnie patronuje nasz klub. Zajęcia w dwóch grupach wiekowych przybliżają uczestnikom walory uprawiania judo, a obok przeważających wszechstronnych ćwiczeń ogólnorozwojowych dzieciaki mają szansę rywalizowania w corocznym już tradycyjnym Mikołajkowym Miniturnieju Judo.