Urodziny łódzkiego Ogrodu Zoologicznego /Łódź, 20.09.2015r./ Print

Jak co roku uczestniczyliśmy w urodzinach łódzkiego ZOO. Dziękujemy za zaproszenie!