Oglądasz teraz:    START KLUB Treningi


Treningi Print E-mail

W Akademii Judo - Łódź dbamy nie tylko o prawidłowy i harmonijny rozwój fizyczny zawodników, ale również o ich rozwój intelektualny oparty o duchowe wartości judo.

Judo jako kompletny system pedagogiczny ma niepodważalny wpływ wychowawczy na zawodników, a jako jeden z najbardziej wszechstronnych sportów kompleksowo oddziałuje na rozwój fizyczny ćwiczących.

Żeby zajęcia miały wymierny skutek w naszym klubie stworzyliśmy system prowadzenia zajęć w grupach w zależności od wieku uczestników.

Treningi w grupach „przedszkolnej” i „średniej” to zajęcia ogólnorozwojowe bazujące na podstawowych ćwiczeniach z zakresu judo i akrobatyki, z elementami gimnastyki korekcyjnej, z dużą ilością gier i zabaw ruchowych mające na celu przygotowanie dzieci do podjęcia treningu specjalistycznego. Etap treningu wszechstronnego jest decydującym dla dziecka momentem czy pokocha sport czy nie - stąd przyświeca nam idea zabawy i nauki poprzez judo. Judo jest receptą na wychowanie zdrowych i silnych dzieci zarówno fizycznie jak i psychicznie, więc żeby jak najlepiej zrealizować ten cel dzieci ćwiczą na profesjonalnej macie do judo, i miękkich materacach pod okiem wysokiej klasy specjalistów.

Grupę najstarszą tworzą zawodnicy, którzy po I i II etapie treningu w naszym klubie decydują się na etap szkolenia ukierunkowanego. W tym okresie szkolenia sportowego zawodnicy, oprócz opanowywania zaawansowanych technik judo, będą startować w turniejach, uczestniczyć w obozach i zgrupowaniach organizowanych przez klub oraz zdobywać poprzez egzaminy na stopnie szkoleniowe większy stopień wtajemniczenia.