Regulamin Sportowy PZJudo Print

Źródło: Polski Związek Judo

http://web.pzjudo.pl/zalacznik-do-uchwaly-nr-1322017-w-sprawie-uchwalenia-przyjecia-zmian-w-regulaminie-sportowym-pzjudo